Trang chủ Dự án Bệnh viện Vinmec, Times City – Tòa nhà khám bệnh

09:01 | 17/05/2021

EDEEC thực hiện so sánh thiết kế thực tế và giải pháp thiết kế, ứng dụng mô phỏng năng lượng công trình để tìm kiếm sự tối ưu hóa.

Kết quả tiềm năng giảm 45% công suất HVAC, tương đương giảm 50% năng lượng trên hệ thống HVAC. Nếu áp dụng kỹ thuật thiết kế tiết kiệm năng lượng công trình, dự án có thể giảm được 27% tổng năng lượng tiêu thụ, tương đương với 3 tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm hoạt động!

Bệnh viện Vinmec Timescity

Công trình được kỳ vọng giảm 45% công suất HVAC. Giảm ~ 50% năng lượng trên hệ thống HVAC

Bệnh viện Vinmec

Bạn đã gửi thông tin thành công. EDEEC xin cảm ơn và sẽ sớm liên hệ lại!

OK

Hãy nhập địa chỉ email hợp lệ.\nExample@gmail.com

OK

Số điện thoại không hợp lệ

OK

Bạn chưa nhập đủ thông tin!

OK